Projekt WWW „Wisła-Warszawa-Wisła”

Czyli skąd, gdzie i w jaki sposób miasto zaopatruje się w wodę. Przejdziemy przez każdy etap jaki przechodzi woda, począwszy od jej poboru, a skończywszy na oczyszczaniu. Cykl wycieczek ma na celu namacalne doświadczenie działania systemu gospodarki wodnej stolicy i okolic, a także zobaczenia i zrozumienia procesów jakim poddawana jest woda, do momentu uzyskania jej optymalnej jakości.

W najbliższych tygodniach planujemy odwiedzić:

- Zakład Wodociągu Północnego „Wieliszew”18 maja – 10:30 – dojazd samochodami

- Ujęcie Wody „Gruba Kaśka”15 czerwca – 10:00 – może ulec zmianie

- Zakład Wodociągu Centralnego „Filtry”12 czerwca 12:30 – zbiórka przed wejściem

- Oczyszczalnia Ścieków „Południe”25 maja – 10:00 – może ulec zmianie

- Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”8 czerwca – 10:30 – może ulec zmianie

Informacja o terminach będzie umieszczona na stronie internetowej, a także rozsyłana e-mailem do osób zapisanych na konkretne wyjścia.

 

Please like & share: